VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b7
Ważne terminy

30 kwietnia 2019 r.
– nadsyłanie wstępnych zgłoszeń.
20 maja 2019 r. – rozesłanie II komunikatu, w którym określone zostaną ostatecznie wysokości opłat konferencyjnych.
20 czerwca 2019 r. – nadsyłanie ostatecznych zgłoszeń, abstraktów oraz dokonywanie wpłat: opłaty konferencyjnej i za wyżywienie.
31 sierpnia – rozesłanie III komunikatu ze szczegółowym programem sesji.
25-26 września 2019 r. – przyjazd uczestników, dokonywanie opłat za noclegi.