VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b9
Program warsztatów

Środa 25.09.2019

Możliwość przyjazdu uczestników i noclegu 25/26.09.2019

 

Czwartek 26.09.2019

10:00-12:00 – rejestracja uczestników

12:00-14:00 – Przedsympozjalna ale najważniejsza sesja terenowa „Panorama rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich z wieży Zamku Chęcińskiego” oraz zwiedzanie Zamku.

14:00-15:00 – obiad

15:00-15:15 – Otwarcie Warsztatów

15:15-18:00 – Sesja referatowa „Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”

18:10-19:00 – Sesja posterowa: „Badania w zakresie geomorfologii strukturalnej w Polsce i na świecie”

19:10-22:00 – kolacja grillowa

 

Piątek 27.09.2019

7:30-8:30 śniadanie

8:30-18:00 – Sesja terenowa „Uwarunkowania strukturalne ewolucji rzeźby skałek północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz litologiczne i strukturalno-tektoniczne warunki rozwoju dolin rzecznych centralnej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich” – stanowiska: Piekiełko Szkuckie, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Skałki pod Adamowem, Podłysica, Kraiński Grzbiet, Ameliówka.

18:10-19:10 – obiadokolacja

19:10-19:40 – zwiedzanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Sobota 28.09.2019

7:30-8:30 śniadanie

8:30-17:50 – Sesja terenowa „Uwarunkowania strukturalne oraz tektoniczne rzeźby Ponidzia oraz południowej i centralnej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich” – stanowiska: 

    Wał Pińczowski, Gacki, Wola Zagojska, Skorocice, Chotel Czerwony, Jaskinia Zbójecka w Łagowie, Wał Małacentowski, Słopiec

18:00-19:00 - obiadokolacja

 

Niedziela 29.09.2019

8:00-9:00 śniadanie

9:00-12:00 – Postsympozjalna wycieczka (dla chętnych z własnym transportem) – atrakcje geologiczne Kielc (Kadzielnia z Podziemną Trasą Turystyczną i nowa ekspozycja w Centrum Edukacji Geologicznej na Wietrzni)