VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b8
Przewidywane koszty uczestnictwa


Opłata konferencyjna                                                     150 PLN

(opłata może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników, jej ostateczna wysokość zostanie podana w Komunikacie II)

Wyżywienie

Śniadanie                                                                           15 PLN

Suchy prowiant                                                                  12 PLN

Obiad (obiadokolacja)                                                       28 PLN

Kolacja grillowa                                                                 45 PLN

 

Noclegi (opłaty brutto)

Pokój 1-osobowy, standard profesorski                            86,49 PLN/noc

Pokój 2-osobowy, standard profesorski                            48,60 PLN/noc/osoba

Pokój 1-osobowy, standard studencki                               75,60 PLN/noc

Pokój 2-osobowy, standard studencki                               43,20 PLN/noc/osoba

Liczba pokojów o standardzie profesorskim jest ograniczona.

 

    Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach referatowych i terenowych (wraz z przejazdami i biletami wstępu) oraz materiały drukowane Warsztatów. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o ubezpieczenie się indywidualnie.

Opłatę konferencyjną i koszty wyżywienia (w wysokości wynikającej z ilości zamówionych posiłków) należy wpłacić, zgodnie z terminarzem, do dnia 20 czerwca 2019 r. na konto bankowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 30 1130 1150 0012 1267 6720 0001 z dopiskiem „VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej”. Opłaty za nocleg należy dokonać po przyjeździe do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.