VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b3
Organizatorzy

ORGANIZATORZY WARSZTATÓW

 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Speleoklub Świętokrzyski
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Geopark Kielce
 • Geoland Świętokrzyski
 • Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Jan Urban - przewodniczący
 • Małgorzata Ludwikowska-Kędzia   
 • Anna Chwalik-Borowiec
 • Andrzej Kasza
 • Anna Fijałkowksa-Mader
 • Michał Poros
 • Aleksandra Rycerz
 • Grzegorz Wałek
 • Pomoc techniczna: Marta Nowacka, Konrad Krelowski