VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b10
Materiały pokonferencyjne

    Materiały pokonferencyjne (treści referatów i posterów), jeśli uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane jako artykuły naukowe w „Przeglądzie Geologicznym”, ewentualnie w „Landform Analysis”. Szczegółowe warunki publikacji tych materiałów oraz termin oddawania manuskryptów (zapewne jesienny) zostaną określone w drugim komunikacie.

    Umieszczamy dla Państwa wersję elektroniczną tomu streszczeń konferencyjnych:

    Tom streszczeń *.pdf