VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b5
Kontakt

Sekretariat Warsztatów:

dr hab. inż. Jan Urban: tel. 12-370 3526, kom. 694 670 815, e-mail urban@iop.krakow.pl

mgr Krzysztof Buczek: tel. 12-370 3526, kom. 694 670 815, e-mail buczek@iop.krakow.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

 

Kontaktowy adres e-mailowy Warsztatów: VII_warsztaty@iop.krakow.pl

 

Strona internetowa Warsztatów: https://7warsztaty2019.ujk.edu.pl
Administrator strony internetowej: dr Grzegorz Wałek, e-mail grzegorz.walek@ujk.edu.pl